bumped into the nĂ¼ sensae tour van in kansas, gordon at the helm.